Wel of geen participatie? Maak een afwegingskader! 

Wel of geen participatie? Maak een afwegingskader! 

Niet bij elk plan hoef je participatie toe te passen. Van tevoren moet je bepalen of het de moeite waard is. Dat bepaal je met een afwegingskader. 

Het betrekken van bewoners en andere stakeholders bij een ruimtelijk plan of project kost tijd, moeite, capaciteit en geld. Daarom is het goed om vooraf de afweging te maken of je wel of geen participatieproces wil doen. Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden ontwikkelden een afwegingskader dat je daarbij kan helpen.  

3 vragen 

De afweging doe je met drie vragen:

1. Is er ruimte voor verandering of aanpassing van je project of plan door participatie?

  • Nee? Richt de invulling van participatie dan vooral op goed informeren.
  • Ja? Regel dan tijd en budget.

2. Heeft jouw plan of project grote impact? Raakt het veel belangen, heeft het grote effecten op het doen en laten, is het complex of ligt het gevoelig?

  • Niets van dit alles? Begin met goed informeren en maak de participatie niet te groot.
  • Veel impact? Organiseer de participatie zorgvuldig en uitgebreid.

3. Wil je een grote groep bewoners betrekken? Of gaat het om een diverse groep? Kies dan een passende werkvorm

Verhijde en Van der Heijden adviseren om de vragen niet alleen te beantwoorden maar daar anderen bij te betrekken. “Samen weet je meer en weeg je beter”, vinden ze. In sommige gevallen zou een participatieproces een goed idee zijn, maar ontbreekt het budget of de tijd om het goed uit te voeren. In dat geval adviseren ze om eerst terug te gaan naar de opdrachtgever. 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven