Regie houden op het participatieproces

Regie houden op het participatieproces

Een participatieproces is een reis, met vele afslagen en ontmoetingen. Hoe zorg je dat je bij je eindbestemming komt, maar onderweg wel meeneemt wie en wat belangrijk is? Oftewel, hoe houd je regie?

Sturen op het proces, de inhoud en relaties bij een participatieproces is een kunst. Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden van Beter in Burgerparticipatie geven drie tips voor hoe je dat zou kunnen aanpakken.

Communicatie- en participatieplan

“Geen project zonder communicatie en participatieplan. Daarin staat wat jouw participatie intentie is, welke bewonersgroepen en stakeholders betrokken worden, wat voor participatie tools je gebruikt en wat de planning is. Zorg dat alle betrokken partijen dezelfde informatie hebben. Dat voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Krachtenveldanalyse

Maak een krachtenveldanalyse met alle stakeholders die belangrijk zijn in jouw project. Met welke mensen heb je direct te maken, wie heeft grote invloed op jouw project? Hoe maak je de wethouder blij en meewerkend? Naar wie luistert de voorzitter van de wijkcommissie wel? En wat willen de raadsleden eigenlijk? Ken het krachtenveld en neem concrete acties om hobbels weg te nemen of nieuwe verbindingen te leggen. Zo realiseer je makkelijker je project.

Bewonerswerkgroep

Kies je voor samenwerken met bewoners en specifiek voor een bewonerswerkgroep? Maak dan vooraf afspraken met hen. Benoem dat het geen klankbordgroep is en dat er een actieve houding en inzet nodig is. Spreek af dat besluiten alleen tijdens de werkgroep bijeenkomsten worden genomen, niet ervoor of erna. En dat alleen de aanwezige bewoners kunnen stemmen. Zorg voor een helder verslag van acties en besluiten. En kies een praktische manier om met privacy en de AVG om te gaan. Zo houd je koers.

Meer weten over regie houden en andere aspecten van een participatieproces? Kom dan naar de Masterclass Slagvaardige Participatie.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven